Året var 1996

Netscape Navigator var den marknadsledande browsern. Internet Explorer 2 var uppstickare. Surfplatta, Smartphones, ADSL, bredband, WIFI, Skype och SVT-play var ännu inte uppfunnet. Sedan 1996 har vi hjälpt företag att se potentialen i de digitala medierna och spana in i framtiden.

Idag är det huvudsakliga affärsområdena förvaltning av domännamn och utveckling av webbplatser. Besök gärna dessa: